Проект и главна цел: № BG16RFOP002-2.089-0731-C01 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
 
Бенефициент: „БрайтПойнт“ ООД
 
Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв.
европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 11.05.2022г.
Край: 11.08.2022г.