Клиентът ни е новостартиращ фонд за рискови инвестиции в България, с фокус върху стартиращи предприятия в начален етап.

Position Details

Описание на позицията:

Ролята на Фонд мениджъра включва като основно задължение да съдейства на управителя/ите на фонда да инвестират капитала на фонда в стартиращи предприятия в България и региона чрез рискови финансови инструменти. Фонд мениджърът ще събира и анализира информация, изготвя отчети, селектира и препоръчва инвестиции, участва директно в сключването на сделки и отговаря за управлението на всички оперативни процеси.

 Основни задължения:

 • Пряко участие в управлението на фонда и подпомагане дългосрочното му развитие;
 • Оперативна роля, стратегически насочена към изпълнение на бизнес плана и инвестиционната стратегия на фонда – навременно инвестиране на капитала, брой инвестиции, диверсификация на портфолиото, планиране на екзити и др.;
 • Редовни срещи с инвестиционни анализатори и мениджъри на фонда за обсъждане на финансови и инвестиционни въпроси;
 • Структуриране и следене на всички оперативни процеси, свързани със селекцията и оценката на стартиращите компании, воденето на преговори с тях, комуникация с потенциални съ-инвеститори, изграждане на мрежа от ментори, бизнес ангели и партньорски организации;
 • Пряко участие при управлението на портфейла от компании, вкл. оптимизиране и подобряване на портфолиото;
 • Постоянно взаимодействие с инвестиционния и финансов директор, портфолио мениджъра, мениджъра по съответствие и контрол, бизнес анализаторите и всички други членове на екипа, които са под прякото управление на Мениджъра на фонда.

Изисквания към кандидата:

 • Висше образование – финанси или еквивалентна икономическа специалност;
 • 10-годишен опит в сферата на управление на финансови инструменти, в частност фондове за рисково инвестиции;
 • Опит в управлението на портфейл от компании;
 • Опит в работата с юридическа и финансова документация, свързана с управлението на фондове за рискови инвестиции;
 • Отлично владеене на английски език, втори език е предимство;
 • Необходимо е стратегическо мислене и опит на сходна длъжност на управленско ниво;
 • Положителен и прогресивен начин на мислене, предприемачески ориентирана и амбициозна личност;
 • Предишен опит в изграждане на успешен бизнес е предимство;
 • Дългосрочна ангажираност и посвещаване на работата;
 • Възможност за пътувания.
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 16 MB.
More about this position
 • Industry:
 • Location: Sofia
 • Employment: Full Time
 • Posted 1 week ago
Help your friends find their dream job and share this ad on:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Your Talent Magnet
Viviana Stefanova
Viviana Stefanova