Position Details

Наш клиент е българска компания, лидер на пазара на продукти за домашни любимци. В момента са в търсене на оптен Главен Счетоводител, който да се присъедини към екипа им в София.

Задължения:

 • Организира, контролира и отговаря за цялостната счетоводна дейност на компанията;
 • Изготвяне, подписване и подаване на ГДД, ГФО и всички изискуеми справки от НСИ;
 • Подаване на месечни справки-декларации по ЗДДС;
 • Изготвяне и подаване на справки към БНБ;
 • Подаване на Интрастат;
 • Подпомага и участва в оперативната счетоводна дейност;
 • Комуникация с представители на регулаторни институции, касаещи счетоводния процес;
 • Активно участва в одита на дружеството – води кореспонденция с одитори и предоставя изисканите от тях документи;
 • Участва в разработването и имплементирането на счетоводни политики;
 • Организира и отговаря за съхраняването на счетоводната информация по предвидения в закона ред.

 Изисквания:

 • Завършено висше образование – Счетоводство и контрол, Финанси или друго релевантно;
 • Минимум 3 години опит на позиция Главен Счетоводител;
 • Работа със счетоводен софтуер – Microinvest Delta ще се счита за предимство;
 • Английски език на работно ниво;
 • Умение за приоритизиране на задачите и спазване на поставените срокове.

Компанията предлага:

 • Допълнително здравно осигуряване – Лукс пакет
 • Ваучери за храна – 200лв
 • Мултиспорт карта на преференциална цена
 • Гъвкаво работно време
 • Работа от вкъщи – 2 дни на седмица
 • Допълнителна отстъпка за пазаруване в търговските обекти на компанията
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 16 MB.
More about this position
Help your friends find their dream job and share this ad on: