Position Details

BrightPoint е HR агенция за таланти в различни професионални сфери. Ние свързваме топ служители с най-големите компании в различни сектори и вярваме, че добрата кариера спомага за развитието на едно по-успешно общество. Ние сме сигурни, че всеки човек има талант и може да покаже пълния си потенциал, ако попадне в подходяща и лоялна среда. Стремим се да изградим един свят, където хората отиват с усмивка на работа и даваме всичко от себе си за създаването на отговорни и проспериращи общества.

За наш клиент – търговско дружество с над 100 магазина в цялата страна, сме в търсене на опитен Финансов Контролер.

Задължения:

 • Участва активно в процеса по бюджетиране на компанията;
 • Осъществява анализ и контрол върху бюджета на компанията;
 • Осъществява предварителен, текущ и последващ финансов контрол по отношение на приходите и разходите;
 • Прави икономически анализи на стопанската дейност на предприятието и изготвя периодични финансови репорти за целите на ръководството;
 • Комуникира и изготвя справки към одиторите;
 • Подпомага процеса по месечно и годишно приключване;
 • Позицията е на пряко подчинение на Финансовия Директор;

Изисквания:

 • Висше икономическо образование с релевантна специалност;
 • Минимум 3 години опит на подобна позиция – опит в голяма международна компания или в одит отдела на някоя от Big 4 компаниите ще се счита за предимство;
 • Отлично познаване на българското законодателството и нормативните актове в областта на счетоводството, ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, МСФО и други данъчни закони;
 • Компютърна грамотност – ERP, MS Office;
 • Организираност, бързина и внимание към детайлите;
 • Добро ниво на владеене на английски език;
 • Аналитични умения;
 • Умение за работа в екип;
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 16 MB.
More about this position
Help your friends find their dream job and share this ad on: