Position Details

За наш клиент – банкова институция, търсим да назначим Ръководител, отдел “МСП Клиенти” към дирекция “Корпоративно Банкиране”.

Основни задължения:

 • Организиране и ръководене на дейността на Отдел „МСП клиенти”;
 • Ръководене и проследяване на изпълнението на бизнес задачите и изпълнението на бюджета на отдела;
 • Определяне на цели за изпълнение на база брой и обем реализирани кредити за МСП клиенти;
 • Анализиране, оценяване и структуриране на кредитни сделки;
 • Представяне и защита на кредитни предложения пред компетентния орган на банката;
 • Управление на поверения кредитен портфейл и поддържане на взаимоотношения с кредитни клиенти, с цел задържането им и максимизиране на реализираните приходите от тях;
 • Активно привличане на нови за банката клиенти за кредитни, депозитни и разплащателни продукти;
 • Координиране на работата с различни отдели, с цел осигуряване на необходимата информация за техните становища по кредитните предложения;

Изисквания:

 • Минимум 5 години опит в банковата сфера, конкретно в областта на Корпоративното банкиране за МСП и Корпоративни клиенти, и/или Проектното финансиране;
 • 2+ години опит на позиция Ръководител отдел, сектор или друго звено, отговорно за сегмент “Малки и Средни Предприятия” или “Корпоративни Клиенти”;
 • Предишен опит в международна банкова група оперираща в България ще се счита за предимство;
 • Английски език на бизнес ниво.
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 16 MB.
More about this position
Help your friends find their dream job and share this ad on: