Position Details

За наш клиент – банкова институция, търсим да назначим човек с опит в регулаторно отчитане за експертна позиция в отдел „Отчетност и анализи“ на дирекция Финанси.

Основни задължения:

 • Детайлно и задълбочено познаване и прилагане на европейските регламенти относно изискванията за кредитните институции;
 • Анализ на базова информация необходима за създаване на отчетните образци;
 • Изготвяне на отчетни образци, предназначени за БНБ и други регулаторни органи по съответни отчетни периоди:
  • За отчитане на собствения капитал;
  • За отчитане на кредитния, операционен и валутен риск;
  • За отчитане на ликвидността;
  • За отчитане на Ливъридж;
 • Изготвяне на отчет за платежен баланс предназначен за БНБ;
 • Изготвяне на отчети свързани с определяне на ЗМР, ФГВБ;
 • Изготвяне, верифициране и представяне на отчетни данни за ЦКР (БНБ)
 • Активно участие в изготвяне на отчетни образци за дъщерните дружества на банката;
 • Изготвяне и представяне пред ръководството на дневни и седмични вътрешнобанкови отчети;
 • Изготвяне на анализи и справки по искане на ръководството на банката;
 • Изготвяне на справки и предоставяне на документи за нуждите на вътрешен одит, годишен одит, банков надзор.

Изисквания:

 • Висше икономическо образование
 • 3-5 години опит в областта на регулаторната отчетност
 • Владеенето на английски език ще се счита за предимство
 • Отлична компютърна грамотност и умение за боравене с Excel
 • Добри комуникативни способности и умения за работа в екип

Компанията предлага:

 • Допълнително здравно осигуряване
 • Мултиспорт карта на преференциална цена
 • 25 дни платен годишен отпуск
 • Годишен бонус на база представяне
 • Офис в центъра на София
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 16 MB.
More about this position
Help your friends find their dream job and share this ad on: